Grattis till att du fått din CliftonStrengths-rapport som beskriver din unika sekvens av 34 personliga styrkor! I den här artikeln vill jag guida dig till att få ut det mesta av den.

CliftonStrenghts-testet har hittills besvarats drygt 30 miljoner gånger av människor runt om i världen, som velat veta hur de kan använda sina styrkor för att må bättre i yrkeslivet och livet i allmänhet, skapa bättre relationer, ha roligare och åstadkomma mer – genom att vara sitt bästa jag.

Hur är CliftonStrengths-rapporten uppbyggd?

Din rapport är 25 sidor och listar 34 universella styrkor (kallat TalangTeman) i din unika sekvens.

På sidan 1 ser du alla styrkor i den unika ordning som de finns tillgängliga för dig. Den här sidan är bra att ha som referens och påminnelse varje dag.

Sida 2 listar dina viktigaste styrkor: de som har nummer 1-10 i din rapport. Här får du också förslag på hur du kan göra för att börja lära känna dina styrkor mer.

På sida 3-12 får du ingående information om dina fem starkaste TalangTeman (styrkor). Här finns en kort beskrivning om vad varje styrka betyder och färgade rutor med helt personaliserad information om hur din kombination av styrkor utspelar sig. Du får också förslag på vad du kan göra för att stärka varje styrka ytterligare (Take Action), samt tips på hur styrkan kan lägga krokben för dig (Watch out for blind spots).

På sida 13-17 får du en kortare beskrivning av styrka 6-10. Du kan märka att en del av det som återfinns här kan påminna om det som kommit upp i de personliga beskrivningarna under styrka 1-5. Det är för att rapporten tar hänsyn till din unika ordning och styrkor påverkar alltid varandra.

sida 18 ser du dina styrkor listade från nummer 11 till 34. Här får du övergripande tips på hur du kan förhålla dig till dem.

Sidan 19 beskriver Gallups syn på vad en svaghet är. Jag brukar säga att det är när någon av de 34 styrkorna lägger krokben för oss – antingen någon enstaka gång, eller regelbundet, men att svagheter alltid bara uppstår i stunden. De är alltså någon som kan hanteras, och det betyder INTE att de är något fel på dig.

sida 20-21 kan du läsa mer om de fyra övergripande domäner som alla CliftonStrengths delas in i. På sidan 21 ser du också vilken domän som är starkas i din profil.

Sidan 22 ger dig snabba tips på sätt du kan använda dina topp 10 styrkor. Ytterligare en sida av rapporten som du kanske vill ha nära till hands för daglig inspiration.

Sidorna 23-25 innehåller korta definitioner av alla 34 CliftonStrengths-teman (styrkor). Det är viktigt att komma ihåg att många av styrkorna har namn som är vanliga ord, och vi kanske själva använder det ordet lite annorlunda än hur Gallup definierar det. Därför är det toppen att läsa deras besrkvinging och se hur nära den ligger hur man redan använder ordet i sin vardag. Till exempel styrkor som Empati och Analytisk har beredare betydelse till vardags än de har när Gallup använder orden som namn på TalangTeman (styrkor).

Läs igenom din rapport, ta anteckningar och reflektera

Läs igenom din rapport på det sätt som lockar dig – från början till slut, eller hoppa in i det avsitt som känns mest spännande. Ta gärna anteckningar på reflektioner, insikter, funderingar, idéer etc som dyker upp. Rapporten är framtagen av en väl genomarbetad algoritm och kommer troligen stämma mycket bra, men det viktigaste är ändå din egen reflektion om det som står.

Frågor du kanske vill reflektera över när du läst din rapport:

 • Vad tänkte du när du läste dina styrkor 1-10?
 • Vilken styrka som finns med i rapporten har du själv har tagit för givet?
 • Vilken/vilka av dina styrkor stämmer överens med vad du tidigare har fått komplimanger för?
 • Vilken/vilka av dina styrkor stämmer med att andra kommenterat att du är ”för mycket” det ena eller andra?
 • Är du överraskad över någon av dina styrkor?
 • Vilken styrka kom långt ner i ordningen, men du önskar att den hade hamnat högre?
 • Vilken styrka hamnade mot slutet av ordningen och det förvånar dig inte det minsta?

Bestäm en styrka du vill fokusera på under första veckan

Du har minst tio styrkor du kan använda när som helst för att må bättre, skapa bättre relation, lyckas bättre osv – det blir lätt överväldigande! Välj därför ut en styrka att fokusera på första veckan. Att bli medveten om när och hur ens styrkor används är första steget mot att kunna använda dem mer och effektivare.

 • När ser du att den här styrkan dyker upp i din vardag? Skriv ner en kort notering.
 • Tystar du ner din styrka någon gång för att du tänkt nåt i stil med ”det där vet alla” eller ”ingen bryr sig om det”? Skriv ner vad styrkan förmedlade till dig.
 • Är det någon gång styrkan dyker upp fast du märker att det kanske vore bättre om du hade använt ett annat tillvägagångssätt? Skriv en notering.
 • Kommer du ihåg någon gång du använt styrkan och det gjorde att du mådde eller lyckades riktigt bra med något? Skriv gärna ner det.

Ett exempel:
En person med styrkan Input högt har ett inre behov av och intresse för att samla in information, kunskap eller saker som kan vara till nytta i framtiden. Det kan betyda att man gärna vill läsa mycket, ha koll på vad som händer och att man ofta har något som kan hjälpa andra när de försöker lösa ett problem.

Beroende på personens tidigare erfarenheter av att ”komma till undsättning” kan Input ta sig olika uttryck både när det kommer till insamlade av informationen och den efterföljande användningen av den.

Man kanske ibland föredrar att inte alls svara eller anmäla sig frivillig att hjälpa till. Eller så kanske man gör det allt för ofta och glömmer bort att göra det man egentligen borde ha fokus på. Ett tredje alternativ är att det är så viktigt för personen att få Input att hen glömmer bort att Input också behöver leda till Output. Alltså man kanske inte bara ska samla på sig ”bra att ha”-saker*, om man glömmer bort att använda dem? Det är först i användningen av den insamlade informationen, kunskapen och sakerna som Input-styrkan blir ett riktigt värdefulla verktyg. Jämför till exempel med en uppskattad författare som fastnar i att samla material till sitt manus, men aldrig skriver boken som så många vill läsa.

*”Bra-att-ha”-saker kan handla om nästan vad som helst: fysiska saker, kunskap om ämnen, användbara datorprogram etc etc. Strykan Input beskriver drivkraften och viljan att samla in något (hur), inte det som samlas in (vad).

Låt någon du litar på läsa din rapport

Alla människor ser världen genom sitt eget filter (sina styrkor), vilket ofta betyder att vi uppfattar vissa egenskaper hos andra men inte allt. Genom att låta människor runt omkring dig läsa din rapport kan du få veta vad de tycker stämmer, vad de överraskas av och vad de kanske inte håller med om.

Förutom att det är intressant att veta om andra ser en på samma sätt som man själv gör, så skapar rapporten och namnen på styrkorna ett underlag för ett gemensamt språk som kan skapa förståelse för prioriteringar och värderingar, samt underlätta samarbete, vidareutveckling och feedback.

Det är viktigt att komma ihåg att våra styrkor alltid är med oss, men de kommer inte alltid till uttryck. Dels kan det vara situationen vi är i – att omgivningen eller miljön inte passar för att låta dem komma till uttryck. Dels är det är fullt normalt att vi nästan inte ser våra starkaste styrkor för att de är så starka, och att vi istället tänker mer på hur vi kan använda TalangTeman som är mot slutet av våra 34. Det är också ofta de styrkorna i mot slutet av vår lista som vi antingen uppskattar väldigt mycket, eller inte alls förstår, hos andra.

Återkom till din CliftonStrengths-rapport varje månad

När du läser din rapport första gången kan det kännas som ”Jaha, ja, det där visste jag ju egentligen redan” och om du inte jobbar med någon (till exempel mig 🥰) som guide och bollplank är det lätt att rapporten blir liggande efter första genomläsningen.

Dels är det ganska många styrkor att ”hålla i huvudet”, så därför är det bra att läsa rapporten flera gånger. Dels är det i användandet av styrkorna som vi skapar förändring och utveckling, och det är lätt att man fortsätter fokusera på de man hittills förlitat sig mest på. Poängen med att tydliggöra vilka styrkor som du mår bra av att använda är ju att kunna nyttja hela din verktygslåda och inte bara hammaren för att ”det går snabbast” eller ”är enklast”.

Jag vill rekommendera dig att läsa CliftonStrengths-rapporten varje månad, för du kommer se nya aspekter av vad som står där. Jobbar du aktivt med att utveckla dina styrkor kommer du även kunna få idéer på aktiviteter du kanske vill testa att få in i din vardag. Du kommer dessutom kunna se hur du förändrar din syn på dig själv – vissa meningar kanske du inte alls höll med om första gången, men med lite distans så kan du upptäcka att det stämmer överens med hur du tänker, känner och agerar när du är som mest dig själv.

Vill du ha din egen CliftonStrengths-rapport men har inte gjort testet än?

Har du inte gjort CliftonStrengths-testet än men är intresserad av att veta upptäcka och utveckla dina styrkor? Du kan antingen köpa endast testet direkt på Gallups webbsajt eller beställa test och privat återkopplings-session av mig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *