StrengthsProfile är ett verktyg från brittiska Cappfinity. Enkäten och din rapport kommer på engelska, vilket inte alltid är så enkelt att förstå alla nyanser av. Därför har jag listat namnen som StrengthsProfile använder på alla 60 styrkor på engelska och på svenska (min översättning) här nedan. Längre ner har jag även skrivit en kort beskrivning av vad varje styrka innebär, även den på svenska. De följer bokstavsordning utifrån det engelska originalordet.

Vi har tillgång till alla 60 styrkor, men vi är inte lika bra på alla

Verktyget StrengthsProfile mäter 60 styrkor utifrån dimensionerna Performance, Energy and Use.

Resultatet delas upp i
Förverkligade Styrkor (Realised Strengths) – saker vi gör bra, använder väl och får energi av.
Oanvända Styrkor (Unrealised Strengths) – saker vi gör bra och får energi av, men inte använder.
Inlärda Beteenden (Learned Behaviors) – saker vi gör bra och använder, men som vi inter får energi av.
Svagheter (Weaknesses) – saker vi inte går energi av, inte direkt gör bra och inte använder.
Var varje styrka hamnar för dig beror på hur den värderas i varje av de tre dimensionerna.

Det vi tydligt i resultatet är också att vi kan använda många flera av styrkorna än vi får energi av, att vi är kapabla människor. Ibland har vi använt en styrka så mycket att vi blir lite ”trötta” på den, då kan den tillfälligt hamna i någon av de andra kategorierna, men den kommer antagligen tillbaka när vi fått vila ett tag. Vi kan medvetet öva upp Performance och på så sätt bli bättre på ett område, och självklar alltid ändra hur mycket vi använder det, men våra mest genuina styrkor är de som vi känner att vi får energi av att använda.

Jag brukar beskriva det som ”Vi KAN göra allt, men VILL vi verkligen det?”

Inom StrengthsProfile menar man alltså så att styrkor kan byta kategori över tid och därför föreslår Cappfinity att man gör om sitt test ungefär en gång per år (givet att man vill eller känner att något har förändrats förstås, det är såklart inget måste!). Genom att ha flera mättillfällen kommer du också se vilka styrkor som konstant hamnar i de olika kategorierna, vilket ger ytterligare en dimension kring ditt fortsatta arbete med styrkefokus.

StrengthsProfile på svenska – översättning

Nedan kan du läsa alla 60 namn på engelska (så som de är namngivna av Cappfinity) samt översättningar som jag gjort. Klickar du på det engelska ordet kommer du också till en kort beskrivning av styrkans betydelse på svenska, skriven av mig. (Länkningen funkar inte perfekt så du får scrolla tillbaka/uppåt lite, men det är antagligen bättre än att scrolla hela vägen manuellt 😉)

StrengthsProfile nameNamn på svenska
ActionAgerande
AdaptableAnpassning
Adherence Efterlevnad
AdventureÄventyr
AuthenticityAutentisk
BouncebackÅterhämtning
CatalystKatalysator
CenteredCentrerad
Change AgentFörändringsagent
CompassionMedkänsla
CompetitiveTävlingsinriktad
ConnectorKontaktskapare
CounterpointKontrasterande
CourageMod
CreativityKreativitet
CuriosityNyfikenhet
DetailDetaljfokus
DriveDrivkraft
Emotional AwarenessKänslomedveten
EmpathicEmpatisk
EnablerMöjliggörare
EqualityJämlikhet
Esteem BuilderHöjer andra
ExplainerFörklarare
FeedbackÅterkoppling
GratitudeTacksamhet
GrowthUtveckling
HumilityÖdmjuk
HumourHumor
ImproverFörbättrare
IncubatorInkubator
InnovationInnovation
JudgementBedömning
LegacyArv
ListenerLyssnare
MissionMission
Moral CompassMoralisk kompass
NarratorBerättare
OptimismOptimist
OrganiserOrganisatör
PersistenceUthållighet
Personal Responsibility Personligt Ansvar
PersonalisationPersonalisering
PersuasionÖvertyga
PlannerPlanera
PreventionFörebygga
PrideStolthet
Rapport BuilderRelationsskapare
Relationship DeepenerRelationsfördjupare
ResilienceResiliens
ResolverProblemlösare
Self-awarenessSjälvmedvetenhet
Self-beliefSjälvförtroende
ServiceService
SpotlightStrålkastarljus
Strategic AwarenessStrategisk
Time OptimiserTidsoptimerare
UnconditionalityTillåtande
Work EthicArbetsmoral
WriterSkribent

Nyfiken på vilka dina främsta personliga styrkor är?

Beskrivning av alla StrengthsProfile styrkorna, på svenska

Här nedan finns en kort beskrivning av varje styrka som mäts i StrengthsProfile-vertyget. Beskrivningarna består av mina tolkningar och behöver inte ha exakt samma betydelse som Cappfinity anger is sitt material. Vill du läsa mer om StrengthsProfile kan du besöka strengthsprofile.com eller testa en gratis start-profil ovan (endast på engelska), där du får veta dina topp 3 Förverkligade Styrkor och topp 3 Oanvända Styrkor, samt din första Svaghet och dina topp 2 Inlärda Beteenden.

När du vet vilka dina bästa styrkor är kan du läsa mer om dem här nedan. Ordningen är bokstavsordning utifrån originalnamnet på engelska. Det är viktigt att komma ihåg att styrkorna vi har alltid samverkar och påverkar varandra. Därför kan du uppleva att beskrivningen bara stämmer till viss del – då har du antagligen en annan styrka som påverka den styrka du läser om. Du kan tänka på det som ett språk för att beskriva dina styrkor – det finns alltid flera sätt att beskriva något, och ibland föredrar vi en synonym över en annan.

Agerande (Action)

Vill komma igång direkt. Går snabbt från tanke till handling, vågar provar sig fram och gillar oftast inte att vänta.

Anpassning (Adaptable)

Har lätt att planera om efter ändrade förutsättningar. Känner lugnt även i oförutsägbara situationer och uppskattar omväxling.

Efterlevnad (Adherence)

Gillar regler, rutiner och procedurer. Uppskattar tydliga förväntningar och steg-för-steg instruktioner.

Äventyr (Adventure)

Går gärna utanför sin komfortzon, om hen ens vet var den är. Trivs med det obeprövade och kan ses som en risktagare.

Autentisk (Authenticity)

Det du ser är det du får. Integritet, ärlighet och behov av att stå upp för sin övertygelse oavsett situation.

Återhämtning (Bounceback)

Använder motgångar som motivation och språngbräda. Förmåga att återhämta sig snabbt från besvikelser, misstag, konflikter eller liknande.

Katalysator (Catalyst)

Motiverar andra att få saker att hända. Får energi av att initiera, inspirera eller instruera andra att komma igång.

Centrerad (Centered)

Visar självtillit och självkänsla. Har enkelt att bibehålla ett inre lugn inför utmanande uppgifter och situationer.

Förändringsagent (Change Agent)

Vill vara inblandad i eller initiera förändring. Ser tydligt fördelarna med förändring och kan hjälpa andra att kännas sig motiverade och säkra i förändring.

Medkänsla (Compassion)

Visar omtanke, sympati och empati. Vill muntra upp, stötta och hjälpa på alla sätt hen kan.

Tävlingsinriktad (Competitive)

Inre drivkraft att tävla mot andra och att vinna. Åstadkommer mer och jobbar hårdare när det finns ett tävlingsmoment i aktiviteten.

Kontaktskapare (Connector)

Får energi av att etablera kontakt med nya människor. Identifierar gemensamma nämnare och kopplar ihop andra med varandra.

Kontrasterande (Counterpoint)

Vill reflektera och diskutera frågor ur olika synvinklar. Ser situationer ur ett annat perspektiv än de flesta.

Mod (Courage)

Får energi av att göra saker som känns lite läskiga eller osäkra. Väljer oftast inte den bekväma eller beprövade vägen.

Kreativitet (Creativity)

Kommer enkelt på originella idéer, testar nya vägar och skapar nytt. Uppskattar generellt inte repetition och att följa regler.

Nyfikenhet (Curiosity)

Drivs av att hitta ny information, höra nya idéer och få veta mer om olika ämnen. Gillar att ställa frågor och glömmer ibland att dela med sig av kunskapen hen samlat in.

Detaljfokus (Detail)

Noggrann, grundlig och kvalitetsmedveten. Ser enkelt fel, misstag och identifierar saker som inte hänger ihop.

Drivkraft (Drive)

Får energi av att genomföra uppgifter och checka av de som gjorda. ”Självstartare” som uppskattar att vara effektiv och upptagen.

Känslomedveten (Emotional Awareness)

Förmåga att uppfatta andra känslor intuitivt. Läser situationer ”mellan raderna” och hör ofta outtalade kommentarer och frågor.

Empatisk (Empathic)

Känner vad andra människor känner – hela känsloregistret. Kan medvetet, eller omedvetet, ”gå i någon annans skor”.

Möjliggörare (Enabler)

Vill hjälpa andra att hjälpa sig själva. Utvecklar andra genom att stötta, uppmuntra och utmana dem.

Jämlikhet (Equality)

Tror och agerar på allas lika värde. Ser till att alla behandlas rättvist och att ingen står som förlorare.

Höjer andra (Esteem Builder)

Har förmågan att se och viljan att uppmuntra potentialen i andra. Ger ofta komplimanger kring vad andra är bra på och uppmuntrar människor runt sig att våga tro på sig själva.

Förklarare (Explainer)

Förenklar svåra ämnen så att fler kan förstå. Vill nå fram till andra och söker nya sätt att förklara om mottagaren inte verkar ta in informationen.

Återkoppling (Feedback)

Gillar att ge all typ av återkoppling till andra. Är öppen och ärlig med vad hen tycker. Kan ibland anse att allt feedback är bra, oavsett tillfälle och leveranssätt.

Tacksamhet (Gratitude)

Har enkelt att notera och uppskatta allt bra som händer i livet. Känner och visar tacksamhet genom att ge beröm och komplimanger, visa uppskattning, uppmärksamma och bara vara i nuet.

Utveckling (Growth)

Vill utvecklas kontinuerligt. Lär sig nya färdigheter, tillgodogör sig kunskap, ber om feedback – allt som kan bidra till personlig utveckling och växande.

Ödmjuk (Humility)

Låter ofta andra få äran för hens arbete. Anser sig inte vara källan till att något gått bra – anser istället att det är andra som varit avgörande. Kan ha svårt att hantera beröm.

Humor (Humour)

Förmåga att alltid se det roliga i händelser. Vill gärna få andra att skratta och lätta upp stämningen.

Förbättrare (Improver)

Vill effektivisera och justera så att saker blir ännu bättre. Kan få energi av både kontinuerliga förbättringar och totalt omorganisering – det viktiga är att saker görs bättre.

Inkubator (Incubator)

Behov av att tänka, fundera, reflektera. Vill ta en stund att tänka igenom, inte jäkta fram beslut och aktiviteter.

Innovation (Innovation)

Får energi av att uppfinna, tänka ut och skapa nya saker. Ser på världen från ett annat perspektiv och vill testa nya sätt att göra saker eller hitta en lösning på det omöjliga.

Bedömning (Judgement)

Tar snabbt och enkelt beslut. Har tillit till sin förmåga att välja rätt och ses ofta som självsäker

Arv (Legacy)

Drivs av att göra skillnad för framtida generationer. Vill skapa något som överlever långt efter hen är borta.

Lyssnare (Listener)

Lyssnar noggrant och intresserat. Anser att allt som sägs, och hur det sägs, är intressant.

Mission (Mission)

Drivs av sitt syfte och mening. Varför hen gör något kan vara viktigare än vad hen gör.

Moralisk kompass (Moral Compass)

Väldigt tydlig bild av rätt och fel, en etisk kod. Agerar alltid i enlighet med vad hen anser rätt även om det har negativa personliga konsekvenser.

Berättare (Narrator)

Det finns alltid tillfälle att berätta en historia. Berättelserna används bland annat för att förmedla kunskap och lärdomar, relatera till andra, få andra att skratta.

Optimist (Optimist)

Kan se det positiva i alla situationer och har tillit att framtiden kommer bli bra. Vill göra det bästa av situationen och inte lägga energi på det som inte går att göra nåt åt.

Organisatör (Organiser)

Struktur och ordning gör mig effektiv och lycklig. Jobbar bäst med tydliga prioriteringar och deadlines.

Uthållighet (Persistence)

Ger inte upp. Har hen bestämt mig för något gör motgångar bara att hen försöker ännu mer.

Personligt Ansvar (Personal Responsibility)

Håller alltid vad hen lovar och skyller aldrig ifrån sig. Vill inte bli tillsagt vad hen ska göra men tar ibland på sig betungande ansvar omedvetet.

Personalisering (Personalisation)

Vet vad som gör varje person unik. Är uppmärksam på skillnader mellan individer och anpassar ofta kommunikation, erbjudanden, service etc till varje person.

Övertyga (Persuasion)

Trivs med att få andra att se nyttan med hens perspektiv. Är bra på att identifiera fördelarna för andra med allt följa det den som övertygar redan anser.

Planera (Planner)

Organiserad, strukturerad och systematisk. Vill planera från start till mål och identifiera oförutsedda händelser så att alla kan vara förberedda.

Förebygga (Prevention)

Försiktig och förutseende. Vill identifiera potentiella problem och risker gör att kunna förebygga dem.

Stolthet (Pride)

Perfektionist med öga för kvalitet. Lägger stor vikt vid att göra rätt och leverera i enlighet med sin högsta nivå.

Relationsskapare (Rapport Builder)

Har lätt att etablera kontakt med människor hen möter. Upplevs ofta kunna prata med vem som helst och får energi av att träffa nya människor.

Relationsfördjupare (Relationship Deepener)

Underhåller och fördjupar kontakten med vänner och familj. Skapar tillit och ofta livslånga relationer.

Resiliens (Resilience)

Motståndskraft och förmåga att resa sig efter svåra motgångar. Fortsätter långt efter andra gett upp och provar tills hen lyckas.

Problemlösare (Resolver)

Får energi av att lösa problem. Anser att alla problem har en lösning och kan ibland ha svårt att hålla sig från att lösa alla problem som hen kommer i närheten av.

Självmedvetenhet (Self-awareness)

Medvetenhet om sina egna motiv, förmågor och begränsningar. Vill hela tiden utveckla och förbättra sig, kan därför efterfråga feedback.

Självförtroende (Self-belief)

Tilltro till sin egen förmåga att nå mål och klara av uppgifter. Ses ofta som någon som vet vad hen gör, någon att lyssna på och lita på.

Service (Service)

Har fokus på andras behov och att vara till nytta för dem. Ses ofta som osjälvisk och stöttande och glömmer ibland bort att ta hand om sig själv också.

Strålkastarljus (Spotlight)

Trivs i centrum. Får energi av att få uppmärksamhet av andra och är ofta underhållande och engagerande.

Strategisk (Strategic Awareness)

Vill förstå helheten för att förstå effekten på hens närmiljö. Tar gärna reda på vad som händer nu och/eller vad som kan tänkas hända i framtiden för att kunna ta de smartaste besluten.

Tidsoptimerare (Time Optimiser)

Vill maximera varje sekund så den används på bästa sätt. Är ofta bra på att både planera och arbeta snabbt och effektivt. Multi-taskar ofta – medvetet eller omedvetet.

Tillåtande (Unconditionality)

Accepterar andra precis som de är. Har enkelt att acceptera andras misstag och ibland även att inte döma sånt som andra ser som oacceptabelt beteende.

Arbetsmoral (Work Ethic)

Hårt arbetande, både i tid och aktivitet. Vill hålla sig sysselsatt och får energi av att tänka på uppgifter som kommer kräva mycket av en. Kan ses som en arbetsnarkoman.

Skribent (Writer)

Får energi av att skriva och leka med ord. Tydliggör koncept och idéer för sig själv och andra med hjälp av text.