Lita på dig själv och fokusera på dina styrkor, inte dina svagheter

Om du vill ha ett kort svar: Nej. Var bara medveten om när de uppstår.
Vill du ha ett längre svar så läs vidare.

Många av oss har lärt oss från barnsben att lägga mer tid och energi på det vi varit dåliga på. Jag är väldigt positiv till att öva på saker, något vi kommer återkomma till, men att lägga mest tid på de saker man är sämst på kommer i de flesta fall leda till att vi blir uttråkade medelmåttor.

Vi ska dock klargöra det här: Att inte kunna något perfekt är inte en svaghet. Att ha svårt för något är inte heller en svaghet. Det är viktigt att vi håller isär kunskap, erfarenhet, färdigheter och egenskaper. Våra egenskaper ger en hint om våra styrkor, och våra så kallade svagheter. Att vara dålig på matte är alltså inte en svaghet, det är kanske brist på kunskap eller erfarenhet. Att däremot tycka att matte är astråkigt kan vara en hint om en egenskap – om var personens styrka ligger.

Genom att vara medveten om det som kallas svagheter har man möjlighet att medvetet välja andra vägar mot målet. Ett sätt är att samarbeta med andra som är bra på sånt man själv är dålig på. Som tycker det är roligt med sådan man själv tycker är tråkigt. Ett annat sätt är att lösa problemen på ett kreativt sätt, det vill säga genom att fokusera på sånt du är bra på och som också kan lösa utmaningen du står inför.

Svagheter är inte något som ska lagas

Som samhälle spenderar generellt alldeles för mycket energi på vad som är fel, dåligt och trasigt. Vi glömmer bort att njuta av och använda det som är bra, starkt och roligt. Vi har en negativity bias så det är inte konstigt, men håll med om att livet vore mer givande om man kunde lägga mer fokus på det som är bra och hur det kunde vara ännu bättre? Faktum är att idén till verktyget jag jobbar med – CliftonStrengths – kom när grundaren Don Clifton, redan i mitten på förra århundradet, tänkte:

Vad skulle hända om vi [inom psykologin] studerade vad som är rätt med människor istället för vad som är fel med dem.

Don Clifton

En viktig distinktion är: om du VILL göra något, så gör det! Men öva inte för att bli bättre på sånt du tycker är tråkigt. Designa istället ditt liv så du får fokusera mer på sånt du får energi av.

Obs! Det här betyder såklart inte att psykologin inte har en enormt viktig roll att spela i att identifiera vad som kan gå fel med människor, och hur vi kan fixa det när det gör! Inom styrkecoaching går en skarp linje mellan coach och terapeut, precis som det gör inom traditionell coaching. Det är oerhört viktigt att vara uppmärksam på tankar och beteenden som gör det svårt att fungera i sin vardag. Alla kan ha nytta av att gå till en terapeut.

Men som samhälle och individer bör vi inte heller likställa begreppet mental hälsa med avsaknad av diagnostiserbar sjukdom. Hälsa är att må bra, inte att inte må dåligt.

Svagheter uppstår i situationen

En viktig definition av svagheter som Gallup gör, och jag ställer mig bakom är: svagheter uppstår i situationer, de är inte något ”inneboende” (dvs alltid närvarande hos individen). Vissa säger att alla styrkor också är svagheter, när de överanvänds. Och överanvänds gör de bara i situationer.

För många år sen pratade jag med en samarbetspartner om begreppet kompetens. Hon sa mycket klokt att kompetens uppstår i mötet mellan individens kunskaper och miljön denne verkar i, vilket enkelt känns igen hos den som bytt jobbmiljö och plötsligt känt sig oerhört kompetent fast man bokstavligt talat är samma människa, med samma kunskaper som veckan innan.

Ett exempel på hur det här kan utspela sig när man pratar om styrkor är till exempel att någon är superbra på och trivs med att planera och fullfölja planer till punkt och pricka – vilket i vissa situationer kan ses som oflexibelt. Någon annan är superbra ta saker i stunden och känner sällan behov av att ha några planer – vilket i vissa situationer kan anses oansvarigt. Så när något nytt händer – till exempel en global pandemi som ändrar förutsättningarna för alla – hur kan de här personerna då respektera sina styrkor och varandras, och kanske samarbeta för att hantera situationen på bästa sätt?

Genom att förstå dina styrkor kan du bättre relatera till de du upplever som väldigt olika dig själv, och du kan också respektera dina egna behov bättre och minska risk för stress, utbrändhet och känsla av att ”inget funka”

Ett svar på ”Borde jag förbättra mina svagheter?”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *