Ett verktyg – eller en teori och taxonomi – för att beskriva personlighet som vetenskapen accepterar är det som kallas femfaktormodellen, eller big five, eller OCEAN som initialförkortning.

Ocean står för:

  • Openness (Öppenhet) som mäts på skalan Nyfiken/Innovativ till Försiktig/Konsekvent
  • Conscientiousness (Samvetsgrannhet) som mäts på skalan Oförsiktig/Avspänd till Organiserad/Effektiv
  • Extraversion som mäts på skalan Utåtriktad till Försiktig/Reserverad
  • Agreableness (Behaglighet/Charm) som mäts på skalan Vänlig/Medkännande till Rationell/Distanserad
  • Neuroticism (Emotionell instabilitet) som mäts på skalan Känslig/Nervös till Stabil/Resilient

I tester som bygger på den här modellen får du resultat om hur långt ut på skalorna du ligger och ibland jämförelse med en grupp andra människor.

Varför jag valt att fokusera på ett annat verktyg för personlig utveckling

Först och främst: jag är en nyfiken människa så jag uppmuntrar alla att göra de tester de känner intresse för. Det kan absolut bidra till självkännedomen att veta var på skalorna man hamnar, men i mitt fall upplevde jag det svårt att just utvecklas med det resultat som grund.

Vad kan jag göra med resultatet?

Ja, jag är mer extrovert än introvert. Toppen. Nu då? Jag är både lite känslig och ganska resilient. Toppen, jag gillar det. Hur går jag vidare härifrån? Jag är rätt lite Organiserad och ganska mycket Avspänd eller Oförsiktig. Okej, ja… borde jag fokusera på att bli mer organiserad?

För mig var resultat ingen överraskning, men hjälpte mig inte heller att identifiera vad jag skulle göra mer eller mindre av. Är det en sak gällande personlighetstester jag tror mycket på så är det att de ska bidra till att individen känner att hen får insikter av resultat och ges ett underlag för reflektion och vidareutveckling. Det får aldrig upplevas som att det är ett betyg eller en bedömning över hur ”bra människa” man är.

Vi bör ha fokus på styrkor

Verktyget jag valt att arbeta med, CliftonStrengths mäter inte svagheter alls. Och testet används inte heller för att välja bort människor i till exempel anställningssituationer. Tvärtom säger Gallup att man inte får använda det så, eftersom det alltid finns hundratals vägar till samma mål. Verktyget är istället helt fokuserat på dig och dina styrkor, så att du kan göra det mesta av det du har, och mer av det som ger dig energi. Därmed kan du också välja hur du vill hantera de situationer där du kanske lägger krokben för dig själv eller hamnar i situationer där du råkar vara duktig på att utföra något som dränerar dig på energi.

Tips på nästa steg

Vill du göra ett gratis big 5 test på dig själv kan du bland annat göra det på sajten big5-test.com.

Är du nyfiken på mitt senaste testresultat kan du se det här.

Vill du hellre göra ett test som är mer detaljerat kring dina styrkor och hjälper dig med idéer kring hur du kan använda insikterna i ditt dagliga liv så rekommenderar jag verktyget jag arbetar med, CliftonStrengths från Gallup. Hör av dig till mig om du är nyfiken på att göra det och vill få coaching som använder insikterna från resultatet.

Källor:
Engelska Wikipedia
Svenska Wikipedia

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *