”Vad är du bra på?”, är en vanlig fråga i situationer som jobbintervjuer men också på fester. En variant som är vanlig som reflektionsfråga i såväl självhjälpsböcker som coachingsessioner: – ”Vad har du för styrkor och talanger?

Frågorna är inte exakt samma, men de genererar liknande svar.
– ”Jag är snäll”
– ”Jag är jättebra på att planera fester”
– ”Jag kan jonglera”
– ”Jag är målmedveten”

– ”Jag är en bra chef”
– ”Åh, jag vet inte”

Det är lätt att prata förbi varandra när man börjar prata om styrkor. Någon tänker på vilka färdigheter man har – till exempel att man kan jonglera – och någon annan tänker på kunskap eller erfarenheter man bär med sig – som att veta hur man planerar en bra fest eller exceptionellt kunnig inom ett ämnesområde. Det råder ingen tvekan om att alla beskriver något man ”är bra på”, men det utelämnar ofta en viktig del av fråga: ”Vad får du energi av att göra?”. Och eftersom vi pratar om ”vad vi är bra på” från helt olika vinklar blir det svårt att mötas i samtalet utan att det det känns som ett förhör med oändliga följdfrågor.

Av exemplen ovan är det bara ”Jag är snäll” och ”Jag är målmedveten” som jag skulle kunna beskriva som en styrka – något som går att applicera på en mängd olika situationer, som alltid är med dig – medan de andra svaren är exempel på erfarenheter, färdigheter, kunskap och talang. Men den viktigaste följdfrågan är: får du energi av att vara snäll/målmedveten? Först om du svarar ja på det så kan jag se det som en sann styrka.

Ett gemensamt språk om styrkor

För att kunna mötas i en styrke-diskussion hjälper det alltså att ha ett gemensamt språk. Det ger oss en möjlighet att prata om samma form av positiva personliga egenskaper och även en möjlighet att utforska styrkan bakom alla typer av svar. En enkel uppdelning skulle kunna vara:

En färdighet är något man kan utföra – jag kan till exempel sätta upp en enkel WordPress webbsida och jag kan göra en risotto.

Kunskap är information man bär med sig – jag vet till exempel vad massor av engelska ord betyder, och några italienska. Jag har också kunskap om att risotto existerar och vilka ingredienser som ingår.

Erfarenhet vet vi att man får med tiden, när man övar eller utför någonting flera gånger. Jag gör ganska god risotto för att jag har gjort det massor av gånger och jag kan enkelt smaksätta den efter min inspiration för dagen.

Talang är något man har lätt för. Att luta sig på sin talang känns helt naturligt. Talang är ju också det vi brukar kalla ”fallenhet för”. Det kan ses som medfött men jag upplever att de ibland för tankarna i fel riktning. Vissa har en fallenhet för att alltid vara snälla. Även om de flesta människor i allmänhet kan anses vara snälla, så känner du säkert folk som liksom vekar ha det som sitt naturliga läge. Att ha talang för att till exempel vara snäll, betyder inte alltid att den talangen används på bästa sätt i alla tillfällen. Ordet talang används i dagligt tal ofta om fallenhet för till exempel musik, sport, måleri etc, men gäller självklart även fallenhet för egenskaper som optimism, tacksamhet, samarbete, noggrannhet, kreativitet och flexibilitet.

Styrka är kanske det ord som är svårast att ”greppa”, just för att det används på så många olika sätt. Ordböcker kan definiera det som ”ett starkt attribut och inneboende tillgång” eller ”en bra egenskap”. Organisationen Gallup definierar styrka som kombinationen av Talang, Kunskap, Färdigheter och Erfarenhet och menar att den uppstår när du har ”near perfect performance in a given situation”. Marcus Buckingham som var med och utvecklades första versionen av CliftonStrengths-verktyget menar att en styrka är ”något som får oss att känna oss starka”.

Jag använder ordet styrka som den bredare definitionen, främst för att det är så ordet oftast används. Med den viktiga detaljen: du har en inneboende vilja att använda din styrka, det är energigivande för dig (faktiskt oavsett om omvärlden anser att du ”är bra på” det som är dina styrka).

Våra styrkor kan ibland lägga krokben för oss och i vissa situationer agera som en svaghet, men vår främsta utmaning är faktiskt att se att våra styrkor verkligen är styrkor – allt för ofta tar vi de faktiskt för givna! Det är när vi blir medvetna om dem som vi kan utveckla dem till riktiga superkrafter.

Din kombination är unik

Det är kombinationen av din kunskap, dina erfarenheter, dina färdighet, dina talanger och dina styrkor som gör dig till den du är idag, och hur du väljer att jobba med dem gör dig till den du är imorgon.

Inte nog med att du har den kunskap, de erfarenheter och de färdigheter du tillskansat dig genom livet. Kombinationen av dina toppstyrkor är ditt hemliga vapen. Oavsett om du väljer ett verktyg som mäter 36, 24 eller 60 olika styrkor så förstår du att antalet kombinationer blir många. Till exempel är chansen, rent statistiskt, att du delar samma topp tio CliftonStrengths-talanger med någon annan 1 på 131 miljoner. Det skulle betyda att det kanske finns 65 personer som du i hela världen. Men bara om vi inte tar hänsyn till kunskap, erfarenheter och färdigheter – vilket vi ju gör. Et voila: du ÄR unik!

Mänskliga upplevelser passar såklart inte in i fina modeller men det är relevant att ha det här i minnet när vi ger ut på äventyret för att bli mer av oss själva.

Ett svar på ”Styrka, talang, färdighet, kunskap, erfarenhet – vad är skillnaden?”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *