Böcker är en fantastisk källa till inspiration och kunskap. Genom att plocka ut lärdomar och reflektioner jag tagit med mig från dem hoppas jag att du både kan lära nytt och få tips om vilken nästa bok du vill läsa.

Tidigt i boken Maximize your potential: Grow your expertise, take bold risks and build an incredible career skriver Cal Newport i ett avsnitt att ”’Follow your passion’ is bad a advice”. Han menar på att det inte är förmågan att följa sin passion som gör att människor älskar sitt yrke.

Han anser att finns flera anledningar till varför, men bland annat att passion för ett ämne inte alls är att likställa med att också trivas med att tjäna pengar på samma sak. Vad vi gör spelar alltså inte så stor roll som vi som samhälle tror. Istället menar Cal att vi har två lärdomar att ta med oss om vi vill skapa ett yrkesliv vi älskar, varav den första verkligen sjönk in hos mig nu efter jag spenderat fyra månader med att fördjupa mig i styrkefokuserat arbete.

”What you do for a living matters less than you think” döper han lärdomen till. Genom ett exempel berättar han att det inte är arbetsuppgifterna eller rollen på jobbet i sig som spelar roll, utan huruvida jobbet skapar förutsättningar för vissa egenskaper kopplade till det liv personen önskar leva. I exemplet nämner han personens önskan om autonomi och möjligheten att påverka världen.

För någon som mig, som är bekant med hur CliftonStrengths verktyget fungerar, så är det en lärdom som både känns vettig och till viss del självklar. CliftonStrengths mäter vår intensitet i förekomsten av 34 talangteman (styrkor) och fokuset för dem är hur vi föredrar att göra saker, inte vad vi föredrar att göra. Läs gärna min artikel om skillnaden på styrka och talang jämfört med färdigheter, erfarenhet och kunskap.

I arbetslivet blir vi extremt ofta bedömda på vår kunskap och våra färdigheter. Kanske för att egenskaperna som Cal Newport nämner, och som jag hävdar är precis det som CliftonStrengths mäter, är svåra att kvantifiera och bedöma utifrån. Det som är nyckeln till vår lycka är alltså något som är svårt att mäta utifrån, men det känns generellt på insidan när vi får chans att använda de egenskaper som är våra mest intensiva.

Cal föreslår att vi slutar fråga oss vilket specifikt jobb vi har passion för och istället fokuserar på frågan ”Vilka arbetssätt och levnadssätt kommer att föda min passion?” i vår jakt på lycka i karriären.

”Happiness is an inside job”

William Arthur Ward (1921-1994)

Källa: Boken Maximize your potential: Grow your expertise, take bold risks and build an incredible career är nummer två i en serie böcker av 99U och består av texter skrivna av 21 olika skribenter. Den är editerad av Jocelyn K. Glei och utkom 2013.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *