DISC är ett populärt verktyg globalt och används inom organisationer för att förbättra teamwork, ledarskap och effektivitet.

Vad är DISC?

DISC står för Dominance, Influence, Steadiness och Compliance och är de typer av beteenden som tester sägs mäta. De delas in på dimensionerna Outgoing/Active – Reserved/Reflective och People orientation – Task orientation.

Modellen är baserad på William Moulton Marsonts bok ”Emotions of Normal People” från 1928. Det första testet skapades 1956 av Walter Clarke och det testet användes i rekryteringssyfte.

Inbyggt i tolkingen av DISC (precis som de flesta personlighetstester) ligger att det inte finns några rätt eller fel svar. Alla fyra färgerna är alltså ”lika bra” – men i de fall ett test används för rekrytering kan matchningen mot organisation och roll göra att en viss färg eller kombination anses ”bättre”.

Vad kan vi lära oss genom DISC?

Disc kan hjälpa oss att förstå oss själva genom en lins av 4 kategorier (med tillhörande färg: röd, grön, gul, blå), och också hjälpa oss förstå andra människor genom samma fyra kategorier. Det är vanligt att en person passar in i två färger, ibland till och med tre.

Även om vi utökar de fyra färgerna till att också ta med färgkombinationer (röd+gul, röd+blå etc) så får vi ganska få personlighetstyper. Chansen är alltså stor att du träffar någon med samma färg som du, men som faktiskt har ganska annorlunda beteende i många fall. Det här är naturligt eftersom människor är komplexa och det är alldeles uppenbart att det finns fler än fyra, eller tolv, olika sätt att vara. Med det sagt kan det vara skönt med en fingervisning om varför det inte är så förvånande att det uppstår missförstånd, eftersom DISC på ett enkelt sätt visar att vi har olika drivkrafter i oss.

Varför har jag valt att fokusera på ett annat verktyg för personlig utveckling?

För mig är nyckeln just orden personlig utveckling. Jag vill inte jobba med ett test som bedömer människors lämplighet eller förmåga – jag vill jobba med verktyg som möjliggör för människor att lära sig mer om sig själva. CliftonStrengths ska uttryckligen aldrig användas i till exempel rekryteringssituationer eftersom samma roll på ett framgångsrikt sätt kan innehas av människor med olika uppsättningar styrkor. Det finns hundra sätt att lösa uppgiften på, enkelt sagt. Jag vill hjälpa människor identifiera och jobba med sitt unika sätt att lösa uppgiften, inte för att de ska passa in i en mall.

Även om CliftonStrenghts är utvecklat genom decennier av undersökningar kring vad som gör människor framgångsrika på jobbet, så hjälper resultatet många att se på sitt privatliv med nya ögon också. Det kan hjälpa oss förhålla oss till vår familj och våra vänner på ett nytt sätt. Det kan hjälpa oss att uttrycka våra behov på tydligare sätt. Det hjälper oss identifiera vad i en situation som ger oss energi, eller dränerar oss, och kan ge oss idéer för hur vi kan göra saker på ett sätt som passar oss bättre.

Med 34 styrkor i en unik sekvens blir det också tydligt att vi är olika varandra – komplexa varelser – vilket i de flesta sällskap leder till nyfikenhet och samtal snarare än snabbt infackande ”enligt färg”.

Tips på nästa steg

Är du nyfiken på DISC så tycker jag du ska göra ett test. Antagligen lär du dig något nytt om dig själv. Jag kan dock inte rekommendera något speciellt eftersom jag inte har tillräckligt med erfarenhet av de många olika alternativen som erbjuds där ute.

Vill du ta reda på dina styrkor med hjälp av verktyget CliftonStrenghts så maila mig på linn[a]notevole.se eller läsa mer på sidan Tjänster för dig som vill vidareutvecklas i ditt yrkesliv

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *